Velkommen til

familien Wisløffs vindu mot den digitale verden

Om wisloff.no

Nettstedet www.wisloff.no oppdateres sjelden, men holdes ved like av Ragnar Wisløff.

Om du har Wisløff som etternavn eller er i familien, kan vi ordne en epost-adresse med wisloff.no som "etternavn". Det er naturligvis hyggelig uansett å høre fra andre Wisløffer, så ta gjerne kontakt med meg på ragnar krøllafa wisloff.no.